Suport tehnic pentru întocmirea nomenclatorului arhivistic

Servicii oferite pentru elaborarea nomenclatorului arhivistic

  •  Discutarea cu specialiștii din domeniul respectiv a propunerilor primite de la Direcții/Servicii/Birouri pentru definirea cuprinsului unităților arhivisitice (dosarelor) și pentru evitarea formulărilor generale și echivoce, având ca scop gruparea corectă a documentelor.
  • Stabilirea termenelor de păstrare a documentelor ținând cont de importanța istorică și practică a acestora.
  • Suport tehnic pentru redactarea formei finale a nomenclatorului arhivistic conform organigramei creatorului și deținătorului de documente.
  • Suport tehnic pentru pregătirea dosarului în vederea aprobării de către conducere a nomenclatorului și înaintarea acestuia la Arhivele Naționale pentru confirmare.

Ofertă personalizată in funcție de cerințele tale