Inventarierea documentelor

Despre inventariere

Activitatea de elaborare a inventarului impune parcurgerea următoarelor operaţiuni:

 

  1. Întocmirea inventarelor.
  2. Formularea pe scurt a conţinutului dosarului.
  3. Tehnoredactarea inventarelor.
  4. Predarea fondului arhivistic inventariat către responsabilul cu arhiva Beneficiarului.

Ofertă personalizată in funcție de cerințele tale